400گرمی بیضی 350سی سی-J43

400گرمی بیضی 350سی سی-J43